My Basket

Sgeulachdan a’ Chaiptein Bobo – Lunnainn

Le R. D. Dikstra & Kay Hutchison Dealbhan le Matt Rowe

Seall am broinn an leabhair seo

Price £9.99 (UK only incl p&p)

A-nis ann an Gàidhlig. Eadar-theangachadh le Gillebrìde Mac ’IlleMhaoil.

Tha duilgheadas air èirigh air an turas gu Lunnainn oir chan fhosgail Drochaid an Tùir. An tèid aig Caiptean Bobo agus a chriutha air gnothaichean a rèiteachadh? Abair spòrs! 32 duilleag, air a chlò-bhualadh ann an làn dath agus le còrr is 30 ìomhaighean dealbhaichte.

Back to previous page